INtrust Solutions

Επενδυτικά
Unit-Linked

Η νέα τάση μέσα στην αβεβαιότητα της οικονομικής συγκυρίας του covid-19 στα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν τα αποταμιευτικά προγράμματα περιοδικών καταβολών.

Πρόκειται για unitlinked ασφαλιστικά προγράμματα στα οποία, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν συγκεκριμένα ποσά σε συγκεκριμένες χρονικές συγκυρίες.

Τα ποσά αυτά επενδύονται μέσα από ατομικούς λογαριασμούς σε συγκεκριμένους δείκτες μετοχών ή ομολόγων (ανάλογα με το ρίσκο που θέλει να πάρει κάθε επενδυτής) και λόγω της ασφαλιστικής κάλυψης ουσιαστικά υπάρχει η εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου είτε στο 85% είτε στο 80%.

https://intrustsolutions.gr/wp-content/uploads/2020/11/unit-linked-640x674.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Τα προγράμματα αυτά που ουσιαστικά διαθέτουν οι περισσότερες ασφαλιστικές επανήλθαν στην “ασφαλιστική μόδα” εξαιτίας της αβεβαιότητας. Οι περιοδικές καταβολές βοηθούν στη μείωση του ρίσκου αφού ο επενδυτής τοποθετείται ισόποσα σε κάθε επενδυτική συγκυρία είτε αυτή είναι ανοδική είτε πτωτική. Με απλά λόγια, τοποθετείται σε μετοχές ή ομόλογα και σε πτωτικές συγκυρίες και σε ανοδικές και ο μέσος όρος κτήσης επιμερίζεται. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν διάρκεια 15 ετών, αλλά μπορεί ο ασφαλισμένος-επενδυτής να ρευστοποιήσει το ασφαλιστήριο του νωρίτερα πληρώνοντας μία μικρή διαφορά.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις
Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές καλύψεις , τα περισσότερα προσφέρουν κάλυψη με ευνοϊκούς όρους, σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχουν οριστεί στο ασφαλιστήριο ένα ασφαλισμένο κεφάλαιο. Επιπλέον, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του αντισυμβαλλόμενου (για οποιαδήποτε εργασία), το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις ίδιες τις ασφαλιστικές για μεγίστη διάρκεια 10 ετών ή μέχρι τη λήξη του προγράμματος (όποιο συμβεί πρώτο).

Το UnitLinked ανήκει στα επενδυτικά προϊόντα και συνδυάζει ταυτόχρονα επένδυση κεφαλαίου και ασφάλεια ζωής. Είναι συνδεδεμένο με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το χαρτοφυλάκιό σας ανάλογα με τις ανάγκες σας και τα όρια του επενδυτικού κινδύνου που προτίθεστε να αναλάβετε. Απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε να επενδύσετε σε μακροχρόνια βάση και η ηλικία σας είναι κάτω των 65 ετών.
Χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
 • Επιλογή επένδυσης κεφαλαίου στην παγκόσμια και τοπική αγορά.
 • Δυνατότητα εκτάκτων (εφάπαξ) καταβολών οποιαδήποτε στιγμή, για να μεγιστοποιήσετε το αποτέλεσμα στη λήξη.
 • Καταβολή του κεφαλαίου, στη λήξη του ασφαλιστηρίου, είτε εφάπαξ είτε ως μηνιαίο ποσό.
 • Συνδυασμός με τα προγράμματα ασφάλειας ζωής και υγείας
 • Δυνατότητα παράτασης της επένδυσης μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου.
 • Εξασφάλιση συνέχισης της επένδυσης σε περίπτωση ανικανότητας σας για εργασία, εάν επιλέξετε την κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων.

Πλεονεκτήματα

 • Ξεκάθαρες διαδικασίες επένδυσης.
 • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία των επενδυόμενων κεφαλαίων σας.
 • Ευελιξία στον τρόπο κατανομής της επένδυσής σας.
 • Δυνατότητα επιπλέον καταβολών (εφάπαξ).
 • Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής επιλογής, έως 2 φορές το χρόνο χωρίς κόστος
 • Πανευρωπαϊκή τάση

Τα συγκεκριμένα προγράμματα ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ (ως απότοκα των 401Κ και των σύνθετων χρηματιστηριακών προϊόντων) στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με στόχο να δίνουν καλύτερες και ασφαλέστερες αποδόσεις από τα συμβατικά προϊόντα όπως οι μετοχές και τα ομόλογα.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες διαχείρισης καρπώνονται μεγαλύτερες προμήθειες απ’ ότι εάν ο επενδυτής αγόραζε μόνος του μετοχές και ομόλογα.
Σταδιακά και από τη δεκαετία του ’90, η τάση πέρασε και στην Ευρώπη με αποτέλεσμα σήμερα το 30-40% περίπου της ασφαλιστικής παραγωγής σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία , Ισπανία και Γερμανία να προέρχεται από τα συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία τοποθετούνται ιδιώτες ή θεσμικοί επενδυτές.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα επιλέγονται και από Επαγγελματικά Ταμεία επειδή συνδυάζουν ασφάλιση και επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις και έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα, τα συγκεκριμένα προϊόντα γνώρισαν μία μικρή άνθιση την δεκαετία του ’90 λόγω της εκτίναξης του χρηματιστηρίου, αλλά μετά υποχώρησαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μία νέα ανοδική κίνηση πραγματοποίησαν (ειδικά αυτά των εφάπαξ καταβολών) τη δύσκολη περίοδο του 2015. Τότε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες πραγματοποίησαν εκδόσεις στις οποίες είχαν διοχετευθεί πάνω από 5 δις ευρώ από καταθέσεις προκειμένου να ασφαλιστούν έναντι του συναλλαγματικού ρίσκου και της πιθανής (τότε) εξόδου της χώρας από το Ευρώ.

INtrust Solutions Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Get in Touch

Στόχος μας η καθολική εξυπηρέτηση & ικανοποίηση των πελατών μας
Email us
info@intrustsolutions.gr
Call us
2610 333.273
2721 088 307

  OFFICEINtrust Solutions
  Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στην παροχή υπηρεσιών αποτελούν τους θεμέλιους λίθους στην υποστήριξη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας.
  GET IN TOUCHSocial links
  Όποια και αν είναι η ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
  OFFICEINtrust Solutions
  Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στην παροχή υπηρεσιών αποτελούν τους θεμέλιους λίθους στην υποστήριξη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας.
  OUR LOCATIONSWhere to find us
  https://intrustsolutions.gr/wp-content/uploads/2020/11/xartis.png
  GET IN TOUCHSocial links
  Όποια και αν είναι η ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.