INtrust Solutions

Ασφάλιση
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Στηρίζοντας όσους δραστηριοποιούνται στην πράσινη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα για την ασφάλισηφωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι τοποθετημένα στο έδαφος, στις στέγες και στις ταράτσες (οικιακές ή βιομηχανικές).

Τι είναι τα φωτοβολταικά πάρκα;

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ή αλλιώς τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη την Ηλιακή ενέργεια, η οποία παρέχεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας σε μεγάλη κλίμακα.Ο ήλιος αποτελεί μια τεράστια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Μια πηγή ενέργειας που με τις παρούσες τεχνολογικές εξελίξεις μπορούμε να  εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό.  Τα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία είναι τεράστια και αφορούν ολόκληρο το πλανήτη που όλοι μας ζούμε.

https://intrustsolutions.gr/wp-content/uploads/2020/11/solar-panels-640x674.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύουν στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα από το 2006, έχει μπει δυναμικά στο χώρο των ΑΠΕ, με την ηλιακή ενέργεια να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία μιας τέτοιας επένδυσης, έδωσαν αρκετή ώθηση στην δημιουργία ολοένα και περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις δίνουν την δυνατότητα σε καινούριους επενδυτές, να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός φωτοβολταικου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απλοποιώντας κατά πολύ την διαδικασία αδειοδότησης και παράλληλα φανερώνουν την ανάγκη της Ελλάδας να συνεχίσει στην υλοποίηση τέτοιων έργων. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιταχύνεται επίσης και η διαδικασία αδειοδότησης για παλαιότερους επενδυτές, που είχαν καταθέσει αιτήσεις στη ΡΑΕ και δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες να προχωρήσουν σε επενδύσεις φωτοβολταϊκων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα παρέχει τις ιδανικότερες συνθήκες για την αξιοποίηση της ηλιακής φωτοβολταϊκης ακτινοβολίας καθόλη την διάρκεια του έτους σε τέτοιες μεγάλες εγκαταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα κιόλας έργα που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε ξεκάθαρα η δυναμική αυτών των φωτοβολταικων σταθμών. Σήμερα οι επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές λόγω των κρατικών επιδοτήσεων αλλά και της απόδοσης τους τόσο για το κράτος όσο και για τους επενδυτές φωτοβολταικων .

Ασφαλιστικές καλύψεις

To Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εγκατάστασή τους ή/και την καλή λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, όπως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης, από τις μονάδες τους, ενέργειας.

Κατά τη συναρμολόγηση τους καλύπτεται:

 • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης για τη διάρκεια κατασκευής – τοποθέτησης – συναρμολόγησης – συντήρησης του σταθμού ή της μονάδας,
 • Υλικές ζημιές
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εκτέλεση του έργου,
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Κατά τη λειτουργία τους καλύπτεται:

 • Ασφάλιση Περιουσίας,
 • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών,
 • Απώλεια Κερδών

Υλικές Ζημιές: είναι το σύνολο της αξίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων (solarpanel), του εξοπλισμού (inverter, καλώδια κλπ.) και των βοηθητικών κτισμάτων. Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καλύπτονται σε αξία αντικατάστασης, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου χωρίς την μείωσης της αξίας τους λόγω χρήσεως ή παλαιότητας.

Απώλεια Εσόδων: το κεφάλαιο της απώλειας εσόδων είναι ίσο με ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh), ενώ η αποτίμηση της ζημιάς υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ (€) = ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh) X (ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 365 ΗΜΕΡΕΣ)

Πρόσθετες καλύψεις μπορούν να συμπεριληφθούν.

Εμπιστευτείτε την INtrustsolutions προκειμένου να σας ενημερώσει και να σας προσφέρει την κατάλληλη ασφάλιση των φωτοβολταικών συστημάτων σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

INtrust Solutions Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Get in Touch

Στόχος μας η καθολική εξυπηρέτηση & ικανοποίηση των πελατών μας
Email us
info@intrustsolutions.gr
Call us
2610 333.273
2721 088 307

  OFFICEINtrust Solutions
  Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στην παροχή υπηρεσιών αποτελούν τους θεμέλιους λίθους στην υποστήριξη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας.
  GET IN TOUCHSocial links
  Όποια και αν είναι η ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
  OFFICEINtrust Solutions
  Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στην παροχή υπηρεσιών αποτελούν τους θεμέλιους λίθους στην υποστήριξη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας.
  OUR LOCATIONSWhere to find us
  https://intrustsolutions.gr/wp-content/uploads/2020/11/xartis.png
  GET IN TOUCHSocial links
  Όποια και αν είναι η ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.