Διαδικασίες

Print PDF
There are no translations available.

Η INtrust solutions αναλαμβάνει τις απλές και σύντομες διαδικασίες και παραδίδει το φωτοβολταϊκό σύστημα "με το κλειδί στο χέρι".
Η INtrust solutions αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΗ, Πολεοδομία κλπ) για τη σύνδεση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η βασική διαδικασία περιγράφεται στα βήματα που ακολουθούν:

Βήμα 1:
Αίτηση στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ. Σε διάστημα 20 ημερών η ΔΕΗ αποστέλλει έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης.

Βήμα 2:
Αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ.

Βήμα 3:
Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καταβολή της σχετικής δαπάνης στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).

Βήμα 4:
Αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ.

Βήμα 5:
Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Βήμα 6:
Αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ. Πρέπει να έχει εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα και να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσης. Με τηλεφωνικό ραντεβού ορίζεται ημερομηνία διενέργειας ελέγχου της εγκατάστασης.

Βήμα 7:
Ενεργοποιείται η σύνδεση από τη ΔΕΗ. Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.


INtrust solutions

Othonos Amalias 90 Street,
Patra, Greece P.S. 26 222

Phone. 2610 333.273
Fax.: 2610 330.165
E-mail: info(@)intrustsolutions.gr.