Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων PDF Εκτύπωση E-mail

 

1.       ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

H INtrust solutions με την πολυετή εμπειρία και το δίκτυο συνεργασιών που διαθέτει μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σαν σύμβουλος σας, στην σωστή εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών ευκαιριών από την επιχείρηση σας, προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητας που καλύπτουν:

 • Την ενημέρωση και καθοδήγηση για την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων από τα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Την εκπόνηση μελέτης και υποβολή πρότασης
 • Την οικονομοτεχνική μελέτη - Βusiness plan (όπου απαιτείται)
 • Την υποβολή φακέλου - πρότασης στους αρμόδιους φορείς
 • Την υποστήριξη πρότασης στα στάδια της αξιολόγησης
 • Τη διαχείριση των έργων
 • Τη διοικητική παρακολούθηση - Χρονοπρογραμματισμός / συντονισμός ενεργειών
 • Την επικοινωνία με αναθέτοντες φορείς - Παρακολούθηση πορείας έργων
 • Εκθέσεις ελέγχων και Απολογιστικές - Συμμετοχή στους διενεργούμενους ελέγχους

 

2.       ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι σήμερα ο κορμός της ελληνικής οικονομίας. Αποτελούν το 92% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας και ενώ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για υποστήριξη απ’ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, προσπαθούν μόνες να αντεπεξέλθουν στον καθημερινό ανταγωνισμό.

 

Η INtrust solutions έχει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία και μπορεί να αναλάβει για την δική σας επιχείρηση:

 

 

 • Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση οικονομικού προγραμματισμού
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη υλοποίησης δανειοληπτικής στρατηγικής
 • Οργάνωση
 • Marketing
 • Επικοινωνία
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Συνεργασιών και Δικτύων

 

 


INtrust solutions

Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 90 & Μιαούλη
τ.κ 26 222, Πάτρα

Τηλ. 2610 333.273
Fax.: 2610 330.165
E-mail: info(@)intrustsolutions.gr.