Πωλήσεις & ενοικιάσεις ακίνητων

Εκτύπωση

 

Αξιολογούμε και υποστηρίζουμε σοβαρούς αγοραστές να αποφασίσουν. Οι αγοραστές χρειάζονται απαντήσεις σε θέματα που αφορούν όχι μόνο το ακίνητο σας, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με την χρηματοδότηση, την ασφάλιση του ακινήτου ή την φορολογία και την διαδικασία μεταβίβασης. Εμπιστευθείτε το ακίνητο σας στο γραφεί όπου οι διαπραγματεύσεις γίνονται στην καλύτερη τιμή πώλησης ή ενοικίασης

 

Συστήνουμε τρόπους στον πωλητή που βελτιώνουν την εμπορικότητα του ακινήτου σας. Επίσης ενημερώνουμε τον πωλητή του ακινήτου από την αρχή για το χρονοδιάγραμμα μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.

 

Η ενοικίαση ενός ακινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δυο κυρίως πράγματα πρέπει να βρούμε σε έναν  ενοικιαστή   ακινήτου:

i. Να είναι φερέγγυος σε όλους τους λογαριασμούς του &

ii. Να διατηρεί στην ίδια κατάσταση το ακίνητο όπως το παρέλαβε από το ιδιοκτήτη.

 

Eπισκεφθείτε την νέα μας ιστοσελίδα για ευκαιρίες ακινήτων