Επαγγελματικές στέγες

Εκτύπωση PDF

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές στέγες » είναι μια μορφή επένδυσης η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εγγυημένο ετήσιο εισόδημα ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους προφίλ. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα αναβαθμίζει το επενδυτικό εγχείρημα των φωτοβολταικών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες αφού συνδυάζει τα άμεσα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την επένδυση με την πράσινη ομπρέλα προστασίας του πλανήτη μεσω των φωτοβολταικων.


Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές στέγες » αφορά επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και η εγκατάσταση γίνεται άμεσα αφού η καινοτομία του προγράμματος αυτού σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση η άδεια παραγωγής καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα στεγών έως και 1 MWp. Επιπλέον δεν προκύπτει ανάγκη κυριότητας του χώρου αλλά στην επένδυση μπορεί να προχωρήσει και ο ενοικιαστής του χώρου αρκεί το ενοικιαστήριο να υπερβαίνει τον χρόνο του συμβολαίου της σύμβασης με την ΔΕΗ.


Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές στέγες » απαιτεί από την επιχείρηση μόνο την απόκτηση της προσφοράς των όρων σύνδεσης από τον διαχειριστή του συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ) και να υπογράψει την ανέκκλητη 20ετή σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ. Και αυτό γιατί η εταιρεία μας, αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται και περιλαμβάνουν την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτη του χώρου, την χρηματοδότηση από τραπεζικούς φορείς, την προμήθεια και εγκατάσταση των τεχνικών μερών του Φωτοβολταικού συστήματος , την σύνταξη και κατάθεση των φακέλων προς την Πολεοδομία για την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας και προς τον ΔΕΣΜΗΕ και την ΔΕΗ για την υπογραφή των Συμβάσεων. Η εταιρεία μας, συμπεριλαμβάνει στις υπηρεσίες της, την ασφάλεια του συστήματος και επιπλέον εγγυάται την απόδοση του Φωτοβολταικού έργου.

Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιμής που αγοράζουμε από τη ΔΕΗ και σήμερα ανέρχεται στα 0,441 € / kwh. Τα έσοδα της επιχείρησης παραγωγού μπορούν είτε να πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες της είτε μπορούν να πιστώνονται σε χωριστό λογαριασμό. Το πρόγραμμα ισχύει μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ. Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού).Εξαιρούνται προς το παρόν τα λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Δωδεκάνησα , Κυκλάδες) τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μόλις καθοριστεί πόση επιπλέον ισχύς φωτοβολταϊκών μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί.

Για τη σύνδεση του Φωτοβολταικου συστήματος η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκo σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 0,441€ την κιλοβατώρα (0,441 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 20 χρόνια.

Νέα Intrust Solutions

INtrust solutions

Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 90 & Μιαούλη
τ.κ 26 222, Πάτρα

Τηλ. 2610 333.273
Fax.: 2610 330.165
E-mail: info(@)intrustsolutions.gr.