Ασφαλίσεις πιστώσεων PDF Εκτύπωση E-mail

 

Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς ακόμα και οι πιο υγιείς, αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα λόγω των επισφαλών απαιτήσεων από τους πελάτες τους. Όλοι οι επιχειρηματίες και όλα τα στελέχη που ασχολούνται με πιστωτικό έλεγχο μιας επιχείρησης γνωρίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις επισφαλείς απαιτήσεις (Bad Debts) και πόσο αυτές επηρεάζουν τη ρευστότητα της εταιρίας. Δεν γνωρίζουν όμως όλοι, ότι υπάρχει η Ασφάλιση Πιστώσεων & η Νομική Προστασία Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Σύμφωνα με μελέτη, το 80% των απαιτήσεων στην Ελλάδα παραμένουν ανασφάλιστες.

 

- O έλεγχος της φερεγγυότητας των αγοραστών των προϊόντων μιας επιχείρηση
- H συνεχής παρακολούθηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας
- H διεκδίκηση των επισφαλών απαιτήσεων της επιχείρηση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

Όλα τα άνωθι πιθανόν στο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα να είναι τα σημαντικότερα προβλήματα μια υγιούς επιχείρησης .Το γραφείο μας μπορεί να σας παρουσιάσει άμεσα και σε συνοπτικές διαδικασίες  μια ανεξάρτητη και επιστημονική τεκμηριωμένη πιστοδοτική πολιτική, με αξιολογικά και οικονομοτεχνικά κριτήρια ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνεται μετακύλυση του κινδύνου αφερεγγυότητας του αγοραστή / οφειλέτη της επιχείρησης στην ασφαλιστική εταιρία, έναντι ελάχιστου ασφαλίσμάτος. Έτσι διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ασφαλισμένης επιχείρησης. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται μηχανισμοί επανείσπραξης και διακανονισμού από ένα εκτεταμένο και παγκόσμιο δίκτυο νομικής προστασίας, χωρίς άμεση αντιπαράθεση πιστωτή και πιστούχου.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7 εργάσιμων ημερών, δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών. Και επίσης να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη προσφορά για την Ασφάλιση Πιστώσεων.

 

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

 


INtrust solutions

Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 90 & Μιαούλη
τ.κ 26 222, Πάτρα

Τηλ. 2610 333.273
Fax.: 2610 330.165
E-mail: info(@)intrustsolutions.gr.